Help de kinderen in de sloppenwijk van Zuid-Afrika aan een gezond gebit!

[GROUP_IMAGE]

Gebitsverzorging
Om een kind een jaar lang te voorzien van voldoende tandenborstels en tandpasta is slechts €22,- per jaar nodig. Zo krijgen zij de mogelijkheid hun gebit goed te verzorgen.

Sommige kinderen hebben echter zo’n slecht gebit, dat bezoek aan een tandarts noodzakelijk is. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de soort behandeling. Door samenwerking met lokale tandartsen kunnen de kosten voor een tandartsenbezoek zo laag mogelijk gehouden worden.

Actie gebitsverzorging 2013
Stichting Ubomi Obutsha Nederland en het Ubomi Obutsha Centre in het Kwazakhele Township aan de rand van Port Elizabeth (ZA) zetten de gebitsverzorging in 2013 centraal. Hiervoor zijn zij op zoek naar donateurs die willen helpen bij de gebitsverzorging van de 200 kinderen die het UOC bezoeken.

Het Ubomi Obutsha Centre (UOC)
Het UOCzet zich in voor verweesde en kwetsbare kinderen, die negatief beïnvloed worden door een slechte leefomgeving, slechte educatie, slopende en levensbedreigende ziekten, verwaarlozing, verlating en misbruik in vele vormen.

Het UOC richt zich op het voorzien in basisbehoeften en het ontwikkelen van de persoonlijke karakters en sociale vaardigheden van kinderen in gevaar. Ongeveer 200 kinderen uit de omringende gemeenschap nemen gratis deel aan deze activiteiten. Deze kinderen krijgen onder andere les over gezondheid en persoonlijke hygiëne.

Stichting Ubomi Obutsha Nederland (SUON)
SUONis een Nederlandse stichting, zonder winstoogmerk, opgericht in 2011 door 5 Nederlandse oud-vrijwilligers. Het doel van de stichting is het ondersteunen van activiteiten en projecten georganiseerd door het Ubomi Obutsha Centre.

SUON en het UOC hopen op uw hulp. Eventuele giften zijn aftrekbaar van de belasting, aangezien SUON over de ANBI status beschikt. Lees meer op de website. Hier kunnen ook donaties worden gedaan via Ideal.

  

Ook kunt u uw gift overmaken op:
Rekeningnummer 59.91.10.813
t.n.v. ST Ubomi Obutsha NL
o.v.v. Actie gebitsverzorging 2013


Jan 2013

  


Terug

 

 

 

 
Inschrijven

Nieuws

Tijd reserveren