Berichtgeving over bijbetalingen voor mondzorg in basispakket (Jeugdzorg)

[GROUP_IMAGE]

Jeugd
Ten aanzien van de bijbetalingen voor de jeugd is veel onduidelijkheid en discussie ontstaan. Enerzijds is door de Minister te kennen gegeven dat van bijbetalingen geen sprake kan zijn en dat verzekeraars alles dienen te vergoeden. Anderzijds gaat de Zorgverzekeringswet er vanuit dat bijbetalingen weldegelijk mogelijk zijn. Wie heeft nu gelijk? De NZa, die hier over gaat, stelt zich op het standpunt dat bijbetalingen inderdaad mogelijk zijn. Dit is ook geheel in lijn met de eerdere voorlichting zoals u die ook van ons hebt gekregen.

Het probleem lijkt er met name in te zitten dat een aantal verzekeraars gewoonweg niet bereid is om alles te vergoeden en de zwarte piet daarbij doelbewust bij de tandartsen probeert te leggen. Het gaat daarom niet meer om de vraag of bijbetalingen toegestaan zijn, maar of verzekeraars hun verantwoordelijkheid jegens hun verzekerden willen nemen. Voor een aantal verzekeraars geldt dat zij er de voorkeur aan geven om hun strijd tegen de vrije prijsvorming over de ruggen van hun meest kwetsbare verzekerden uit te vechten.

De ANT en de overige koepels in de mondzorg nemen hier duidelijk stelling tegen. 

 


 


Terug

 

 

 

 
Inschrijven

Nieuws

Tijd reserveren